Hoe regel ik een vergoeding of subsidie voor woningaanpassing?

Als een woningaanpassing nodig is, vanwege handicap of ziekte, dan zijn er drie mogelijke vergoedingsregelingen: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de zorgverzekeringswet.

Van welke regeling u gebruik kunt maken, hangt af van de mate van beperking en het soort aanpassing. Aanpassingen die u zelf kunt regelen, bijvoorbeeld door iets kleins bij de bouwmarkt te kopen, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Vergoeding via de Wmo

Is een traplift of rolstoellift noodzakelijk of zijn er oprijplaten voor een rolstoel nodig? Dan kunt u bij het Wmo-loket van de gemeente terecht. In veel gemeenten is deze dienst ondergebracht bij een (sociaal) wijkteam. Het doel van de woningaanpassing moet gericht zijn op langer zelfstandig blijven wonen. De vergoeding krijgt u niet zomaar. Er moet wel sprake zijn van een beperking. Ouderdom alleen is niet voldoende om op geld van de gemeente aanspraak te kunnen maken. Een Wmo-consulent zal daarom eerst een gesprek voeren met u om na te gaan wat er nodig is en of u deze de gevraagde voorziening zelf kan realiseren, eventueel met hulp van familie of kennissen. Zie ook Handige tips voor het keukentafelgesprek.

Doe voorafgaand aan dit gesprek het nodige uitzoekwerk, zodat u goed kunt motiveren welke voorziening de beste oplossing is en waarom. Houd er rekening mee dat de Wmo-consulent goedkopere oplossingen zal voorstellen en ook de vraag zal voorleggen of verhuizen niet beter is. Hoe vollediger en overtuigender het antwoord, des te groter de kans op vergoeding van de gewenste voorziening. Maak zo mogelijk gebruik van onderbouwing door een deskundige, zoals een ergotherapeut, bouwdeskundige of een medisch behandelaar.

Vergoeding en eigen bijdrage

Als de gemeente ervan overtuigd is dat de aanpassing noodzakelijk is, komt u voor vergoeding in aanmerking. Maar let op: bij een inkomen van meer dan €30.000 per jaar betaalt u een hoge eigen bijdrage.

De aanpassing waaraan de gemeente meebetaalt heet een maatwerkvoorziening, in tegenstelling tot een algemene voorziening, zoals een boodschappendienst of maaltijdservice. Als er meerdere oplossingen mogelijk zijn, wordt de goedkoopste oplossing vergoed.

Het is gebruikelijk dat de gemeente voor woningaanpassing een eigen bijdrage vraagt die afhankelijk is van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoger de eigen bijdrage. Het CAK berekent en int deze bijdragen. De betaling loopt door totdat de voorziening volledig is afbetaald. Bij een bruto jaarinkomen van €25.000 tot €30.000 is de eigen bijdrage al zo hoog dat u de voorziening vaak net zo goed zelf kunt betalen. Vraag de gemeente om een rekenvoorbeeld of reken het bedrag zelf uit op de website van het CAK om een goede afweging te kunnen maken.

Vergoeding voor zorgunit